DIABETES SPREEKUUR – Huisartsenpraktijk Weerdsingel – Utrecht
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Weerdsingel
Weerdsingel WZ 40 3513 BD
Utrecht

DIABETES SPREEKUUR

Wanneer de huisarts bij u Diabetes Mellitus type 2 heeft vastgesteld wordt u verwezen naar het spreekuur van de praktijkverpleegkundige. Het diabetesspreekuur in de praktijk wordt verzorgd door Anita Veuger en Inge Loes van de Kolk. Het spreekuur wordt in goed overleg met de huisarts gevoerd.

Het doel van de diabeteszorg is het voorkomen, dan wel uitstellen van complicaties op korte en lange termijn. Hierbij is het belangrijk dat u zo goed mogelijk kunt omgaan met uw ziekte. Het is daarom van belang dat u regelmatig voor controle komt om de behandeling zo goed mogelijk aan te passen aan uw situatie.

De kans op klachten kunt u verminderen door gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging, een normaal lichaamsgewicht, een normale bloeddruk en niet roken. Daarom komen deze factoren bij de controles ruimschoots onder de aandacht.

Het diabetesspreekuur wordt gehouden op dinsdag en vrijdag. Voor het maken en wijzigen van afspraken kunt u elke werkdag contact opnemen met de assistente van de praktijk. Ook kunt u een afspraak maken voor een telefonisch consult. Diabetespatiënten die niet mobiel genoeg zijn om naar de praktijk te komen, worden door de praktijkverpleegkundige thuis bezocht. Via de mail is de praktijkverpleegkundige bereikbaar op: poh@hapweerdsingel.nl

Onze praktijk is aangesloten bij Sterkz.org. Binnen deze organisatie werken verschillende disciplines samen om de diabeteszorg zo goed mogelijk te regelen en ontwikkelen, ook wel ketenzorg genoemd. Informatiefolder ketenzorgpatiënten_

Driemaandelijkse controle

Bij de driemaandelijkse controle is er aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Uw welbevinden.
 • Hypoglykemie-verschijnselen (laag bloedsuikergehalte in het bloed) zoals hongergevoel, transpireren, hartkloppingen, trillen of verwardheid. Hyperglykemie-verschijnselen (hoog bloedsuikergehalte in het bloed) zoals veel dorst, veel plassen en moeheid.
 • Leefstijl met het accent op het voedingspatroon en bewegen.
 • Bepalen van het lichaamsgewicht en bloeddruk.
 • Bespreken van de laboratoriumwaarden. Hiervoor moet u ongeveer een week voor de controle bloed laten afnemen bij het Saltro huisartsenlaboratorium. Hierbij wordt het HbA1c (gemiddelde bloedsuikerwaarde) en de nuchtere glucosewaarde bepaald. In het geval van insulinetherapie wordt tevens de dagcurve besproken.
 • Vervolgen en/of aanpassen van de medicatie met betrekking tot de diabetes, bloeddruk en cholesterol.
 • Uitleg over Diabetes Mellitus type 2.
 • Beantwoorden van uw vragen.
 • Maken van een vervolgafspraak.

Jaar controle

De jaar controle is een uitgebreide controle. Het doel van deze controle is een actueel beeld krijgen van uw diabetessituatie. Naast de punten van de driemaandelijkse controle komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:

Bespreken van de laboratoriumwaarden met betrekking tot het cholesterolgehalte (vetgehalte) en nierfunctie.

 • Uw voeten worden gecontroleerd op risico’s die aanvullend onderzoek of preventieve maatregelen behoeven.
 • 1 x per 2 jaar wordt er een fundusfoto (oogfoto) door het Saltro of indien nodig door de oogarts gemaakt. Deze uitslag wordt met u besproken.
 • Er is aandacht voor complicaties die kunnen optreden bij Diabetes zoals hart- en vaatziekten, zenuwpijnen, slecht genezende wondjes, gebitsproblemen en seksuele problemen.
 • Uw rook- en alcoholgebruik.

Het aanpassen van uw leefstijl met betrekking tot meer bewegen, gezond eten en verminderen van het lichaamsgewicht zal inzet en doorzettingsvermogen van u vragen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de diabetesbehandeling zo goed mogelijk aansluit bij uw persoonlijke situatie om het effect zo optimaal mogelijk te maken. In de verbetering van de leefstijl houden wij o.a. rekening met uw leefpatroon, werksituatie en culturele afkomst. Voor ondersteuning kan verwezen worden naar de diëtiste en fysiotherapie (beweegprogramma).