MEDISCH DOSSIER – Huisartsenpraktijk Weerdsingel – Utrecht
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Weerdsingel
Weerdsingel WZ 40 3513 BD
Utrecht

MEDISCH DOSSIER

Inzage in uw medisch dossier

U heeft als patient het recht op inzage van uw medisch dossier of om hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar dit geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. Ook de persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van u als patient. Wilt u hier meer over weten, raadpleeg dan de site van de artsenfederatie van de KNMG: KNMG inzage dossier.

Nabestaanden

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien. Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en het een en ander willen uitzoeken. U kunt dan contact opnemen met de huisarts, vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Kopie medisch dossier

Via het patientenportaal heeft u ten aller tijde inzage in uw medisch dossier, het gaat hierbij om

– gestelde diagnose en advies

– uitslagen van onderzoeken/ correspondentie

– uw medicatie

– overgevoeligheid voor medicatie

– meetwaardes, bijv uw bloeddruk

U kunt bij de assistente ook een afspraak maken voor inzage in uw dossier samen met de huisarts of een verzoek indienen om een kopie van uw medisch dossier beveiligd naar u te emailen.