Julius Huisartsen Netwerk – Huisartsenpraktijk Weerdsingel – Utrecht
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Weerdsingel
Weerdsingel WZ 40 3513 BD
Utrecht

Julius Huisartsen Netwerk

Julius Huisartsen Netwerk

Onze huisartsen werken mee aan het Julius Huisartsen Netwerk vanuit het UMC Utrecht en dragen daarmee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg.
Hieronder treft u informatie aan over het Julius Huisartsen Netwerk en wat deelname voor u als patiënt betekent. Heeft u vragen, of wilt u niet dat uw medische gegevens voor onderzoek gebruikt worden? Laat het uw huisarts weten.

Wat is het Julius Huisartsen Netwerk (JHN)?
Het JHN is onderdeel van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht. Het is een netwerk van huisartsenpraktijken in en rondom Utrecht.
Uw huisarts stelt uw medische gegevens beschikbaar aan het JHN, zonder vermelding van uw persoonsgegevens. Hiermee wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan met als doel de huisartsenzorg te verbeteren.
Ook speelt het JHN een rol bij het onderwijs van studenten en huisartsen in opleiding.

Welke gegevens verzamelt het JHN?
Het JHN verzamelt de medische gegevens die de huisarts in de computer zet. Bijvoorbeeld welke medicijnen de patiënten gebruiken, welke ziektes zij hebben en welke behandeling zij krijgen.
De medische gegevens slaat het JHN veilig op in de eigen database.

Privacy
Het JHN beschermt de privacy van patiënten en zorgverleners. In de JHN-database staan geen namen, adressen en burgerservicenummers (BSN). Niemand kan zien bij welke patiënt de medische gegevens horen. Meer informatie over privacy leest u op de website van het UMC Utrecht: www.umcutrecht.nl/jhn-privacy

Wat is het doel van het JHN?
Het JHN maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk door medische gegevens beschikbaar te stellen aan onderzoekers. Zij doen onderzoek om de zorg te verbeteren en de medische kennis uit te breiden.
De resultaten van de onderzoeken worden gedeeld met de aangesloten huisartsenpraktijken waardoor de zorg verbeterd kan worden. Ook worden de resultaten nationaal en internationaal gepubliceerd zodat ook anderen hun zorg ermee kunnen verbeteren.

Voorbeelden van onderzoeksvragen die al met deze data onderzocht zijn:
 Kunnen we een acute oorontsteking bij kleine kinderen voorspellen?
 Wat zijn risicofactoren voor het krijgen van darmkanker?
 Hoe kan het gelijktijdig gebruik van meerdere medicijnen veiliger worden?

Voor meer informatie over onderzoeken kunt u terecht op onze website: umcutrecht.nl/jhn